Elektroinštalácie

Moderné inteligentné elektroinštalácie.

Viac info »

Solárne systémy

Solárne fotovoltické systémy grid on, hybridné systémy, grid off a solárne systémy pre ohrev vody.

Viac info »

Vykurovanie

Elektrické sálavé vykurovanie a teplovodné podlahové vykurovanie.

Viac info »

RODYS Slovakia - výstavba fotovoltických solárnych systémov na kľúč a energetické riešenia na mieru podľa najnovších trendov.

Solárna energia pre rodinné domy je hlavnou témou v našej spoločnosti. Naša spoločnosť sa zaoberá inštaláciou fotovoltických a termických systémov na kľúč. Samozrejmosťou pri inštalácii je vybavenie štátnej dotácie a taktiež vybavenie administratívy, ktorá je potrebná pre distribučnú spoločnosť. Okrem iného vám naša spoločnosť ponúka kompletný servis solárných panelov, fotovoltických elektrární ale aj záložných zdrojov energie. Naša spoločnosť je taktiež držiteľom certifikátu manažérstva kvality ISO 9001 podľa STN EN ISO 9001:2009.
RODYS Slovakia, s.r.o. je oprávnený zhotoviteľ v projekte zelená domácnostiam a má so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) uzatvorenú zmluvu o preplácaní poukážok.

 • Nájdete nás v Zozname oprávnených zhotoviteľov
 • Solárna FVE na dom

  • Energetická nezávislosť pre domácnosti

   Sú vaše účty za energie príliš vysoké? Máme pre vás riešenie. Výstavba svojej vlastnej fotovoltickej elektrárne a taktiež vybudovanie solárneho systému na ohrev vody. Fotovoltaické elektárne, ktoré vyrábajú energiu sú určené predovšetkým pre domácnosti.

   Naša ponuka zahŕňa aj možnosť, ktorá vám umožní získať čiastočnú alebo úplnu energetickú nezávislosť. Vďaka tomu sa znížia vaše mesačné splátky ako aj viazanosť na distribučné spoločnosti. Je dôležité si uvedomiť, že energiu získate zo slnka, ktoré patrí každému z nás a zároveň ho nikto nevlastní.

  • Štátny príspevok na obnoviteľné zdroje pre domácnosti

   Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý nesie názov „Zelená domácnostiam“ umožňuje rodinným a bytovým domom uchádzať sa o podporu na inštaláciu malých zariadení.

  • Projekt „Zelená domácnostiam“

   Podmienky podpory projektu „Zelená domácnostiam“.
   Výška podpory a viac informácií:
   Fotovoltické panely: 1 200 € a 900 € na 1 kW, max. však 2 550 € na inštaláciu.
   Slnečné kolektory: 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu.

  Solárne systémy pre dom
  Solárne systémy úspora energii